Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni – Test Sürüşü ve Ön Satış Talep Formları

A. Veri Sorumlusu

Kıyı Motorlu Araçlar A.Ş. (“Chery” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, https://chery.kiyimotorluaraclar.com/ internet sitemizde yer alan test sürüşü ve ön satış formları aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:

Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Test sürüşü talebinizin alınması üzerine randevunuzun oluşturması için sizinle iletişime geçilmesi,
  • Talep ettiğiniz araç için test sürüşünün organize edilmesi,
  • Ön satış talebininiz üzerine seçtiğiniz aracın adınıza rezerve edilmesi,
  • Ön satışa ilişkin ücret ödemelerinin gerçekleştirilmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Hukuki süreçler kapsamında haklarımızın korunması ve kullanılması.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Hukuki sorumluluklarımız kapsamında kamu kurumlarının taleplerinin ve bildirim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kimlik ve iletişim verileriniz, açık rıza vermeniz halinde, sizi reklam, kampanya ve tanıtımlarımız hakkında bilgilendirebilmek için de işlenecektir.

C. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, ödeme bilgileri, işlem güvenliği ve hukuki işlem bilgileri işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar kapsamında hizmet sağlayıcılara ve yetkili bayilerimize aktarılmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

E. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan formlar aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

F. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:20 Nidakule, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.