Skip to content

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti Nedir? Araç ÖTV Şartları

Çift Kavra

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti Nedir? Araç ÖTV Şartları

Özel Tüketim Vergisi muafiyeti, Engelli Sağlık Kurulu raporuna göre belirlenir. Kurul tarafından engel düzeyine göre verilen bir oran sayesinde ÖTV muafiyeti ile daha uyguna bir otomobil sahibi olunabilir.

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti, birçok ülkede araç alımlarında önemli bir avantaj sağlayan bir düzenlemedir. Bu muafiyet, belirli koşulları sağlayan bireyler veya kuruluşlar için geçerlidir. Türkiye’de de araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyeti, bazı özel durumları kapsayan bir avantaj olarak öne çıkar.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyeti Nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Türkiye’de Engellik Sağlık Kurulu raporu oranına göre alım veya satımda uygulanan ÖTV muafiyetidir. ÖTV muafiyetinden yararlanmaya hak kazanan bireyler, ÖTV ödemez ve bu yüzden daha uyguna bir otomobil alabilirler.

Özel tüketim vergisi muafiyeti, vatandaşların devlet tarafından vergi ödemeksizin belirli malları veya ürünleri satın almasını sağlar. Ancak, bu muafiyet belirli koşullara bağlıdır. Genellikle araçlar için uygulanan ÖTV muafiyeti, tüketim ürünleri için de geçerlidir. 

Yıllık olarak belirlenen limitler dahilinde geçerli olan bu muafiyet, engelli bireylerin mal edinme sürecini kolaylaştırır. Araçlarda uygulanan ÖTV istisnası, vergi dilimlerinin ve matrah değerlerinin değişken olduğu bir sistemdir. Bu sayede muafiyetten yararlananlar belirli araçları daha uygun fiyatlarla satın alabilirler. 

ÖTV muafiyeti, belirli bir oranda işlev kaybına sahip ve engelli raporu bulunan bireyler için bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, yüksek engellilik oranına sahip bireyler ÖTV ödemeden araç sahibi olabilirler.

Özel Tüketim Vergisi Hangi Ürünlerde Uygulanmaktadır?

Özel Tüketim Vergisi, bir kez, mal veya ürünün ilk satışı yapıldığında ödenir. Bu nedenle, mal veya ürünü ilk satın alan kişi ÖTV’yi ödemekle yükümlüdür. Ancak, mal veya ürünün ikinci kez satışı yapıldığında ÖTV ödenmez.

Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır daha yakından bakalım:

  • Lüks tüketim ürünleri (mücevher, kürk, motorlu taşıtlar, beyaz eşya vb.)’nde ÖTV Muafiyeti
  • İnsan sağlığına zararlı ürünler (tütün mamulleri, alkollü içecekler)’de ÖTV Muafiyeti
  • Çevreye zarar veren ürünler (fosil atık, benzin, kömür vb.)’de ÖTV Muafiyeti

ÖTV, söz konusu mal veya ürünlerin niteliğine göre belirlenir. ÖTV’nin hesaplanmasında farklı standartlar bulunur. Bir mal veya ürün için ödenecek olan ÖTV oranı, ilgili malın veya ürünün niteliğine bağlı olarak belirlenen ÖTV oranı kullanılarak hesaplanır. Bu ÖTV oranları ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir ve her yıl değişiklik gösterebilir.

Araç Alım Satımda ÖTV Muafiyeti Nedir?

Araç alım satımda ÖTV muafiyeti, bir aracın niteliğine göre fiyatında yapılan tüketim vergisi muafiyetidir. Aracın silindir hacmi ve sayısı, ÖTV indirimi hesaplanırken büyük bir rol oynamaktadır. Otomobilin vergisiz ücreti olan matrah fiyatı da ÖTV hesaplamalarında önemli bir faktördür. Araçlara uygulanan ÖTV yüzdesi, aracın silindir hacmi ve sayısına göre belirlenir ve genellikle yüzde cinsinden ifade edilir.

ÖTV hesaplamalarında kullanılan ÖTV yüzdeleri önceden belirlenmiştir ve araçlar bu yüzdelerle değerlendirilir. Örneğin, motor silindir hacmi 1.600 cm³’e kadar olan ve vergisiz satış tutarı 240.000 TL olan bir araca %60 oranında ÖTV ve %20 oranında KDV uygulanabilir.

Belirli bir engel derecesine sahip bireyler, yapacakları alımlarda ÖTV ödemezler. Buna ÖTV muafiyeti denir. ÖTV muafiyeti, bu bireylerin hareketliliklerini artırmak ve topluma daha fazla entegre olmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. ÖTV muafiyeti sadece engelli bireyleri değil, aynı zamanda onların ailelerini de desteklemeyi hedefler.

Chery Kıyı Motorlu Araçlar bünyesinde bulunan Chery marka araçlar için ÖTV indiriminden yararlanmak istiyorsanız, plazamıza gelebilir veya internet sitemiz aracılığıyla bir randevu oluşturabilirsiniz.

Engelli Yakınlarına ÖTV İndirimi Var Mı?

Türkiye’de uygulanan ÖTV’de engelli yakınlarına yönelik bir indirim yoktur. ÖTV muafiyeti veya ÖTV indirimi, sadece engelli bireyin kendisine tanınmış bir haktır. Engelli Sağlık Kurulu raporuna göre belirlenen engel oranına göre ÖTV indiriminden sadece engelli birey yararlanabilir.

Engelli bireylerin kendileri için özel olarak belirli koşulları sağlamaları ve belgelendirmeleri gerekir. Engelli yakınlarına bu tür bir indirim mevcut değildir.

Sağlık Raporunda Engel Oranı Kaç Olmalı?

ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için tam teşekküllü devlet hastanesi engelli sağlık kurulundan alınmış sağlık raporunda engel oranının %90 ve üzeri olması gerekmektedir.

%40 ve üzeri oranlarda ortopedik engeli bulunan kişilerin bu istisnadan yararlanabilmesi için, kişinin engeline özel olarak hazırlanmış aracını kendi kullanmasına herhangi bir engel olmadığına dair Engelli Sağlık Kurulu raporunda açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bu kişilerin H sınıfı bir ehliyet sahibi olmaları da zorunludur.

Engelli yakını için sağlık raporu alınamaz veya engel oranı yüzde 90 olan bir engelli için yakını kendisini araç sahibi olmak için vekâlet alamaz. Engelli oranıyla birlikte ÖTV indiriminden yararlanmak için sadece bireyin kendisine ait bir yüzde 90 orana sahip engel olmalıdır.

ÖTV İndirimi için Yaş Sınırı Var Mı?

%90 ve üzeri engel oranına sahip olan malul ve engellilerin yaşlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi, yani tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %90’ın üzerinde olan her engelli birey, ilk araç alımında ÖTV istisnasından faydalanabilir. Bu, engellilerin yaşlarına bakılmaksızın geçerlidir ve ilk araç satın alımında bu hak kullanılabilir.

Araç Alım Satımda ÖTV Muafiyeti Şartları Nelerdir?

Engelli bireyler, %90 ve üzeri engellilik oranına sahip olduklarında sıfır araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulurlar. Ancak, bu muafiyetten faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Engelli raporu ile araç alımı gerçekleştirilebilmesi için, kişinin 18 yaşından büyük olması ve zihinsel bir engeli olmaması önemlidir. Eğer birey 18 yaşından küçükse, ebeveynlerin muvafakatnamesi gereklidir. 18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için ise vasi kararı alınması gerekmektedir.

%90 engelli raporuyla araç satın alabilme şartları şu şekildedir:

  • %90 ve üzeri engelli oranına sahip bireyler, engel nedenine bakılmaksızın araç alabilirler.
  • Ağır engelli (%90 ve üzeri) bir birey için araç alımında, alıcı 18 yaşından büyük olma şartına tabi değildir; bu durumda aile yakınları aracı satın alabilir.
  • Engelli raporu ile araç alımının gerçekleşmesi için, alıcının 18 yaşından büyük olması ve zihinsel engeli olmaması gerekmektedir.
  • 18 yaşından küçük bireyler için ebeveynlerin muvafakatnamesi gerekir.
  • 18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için vasi kararı alınması gerekmektedir.
  • 18 yaş altı çocuklar için eğer anne ve baba ayrılmışsa, araç alım-satım işlemlerini velayet sahibi gerçekleştirir.
  • Araç almadan önce alıcı A veya B sınıfı bir ehliyete sahip olmalıdır.

Engelli Sağlık Kurulu tarafından onaylanmış bir engel durumunuz varsa Chery Kıyı Motorlu Araçlar firmasından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti alabilirsiniz. Chery marka araçlara ÖTV olmadan binebilir ve güvenle yola çıkabilirsiniz.

Ara
Son Yazılar
YENİ ARAÇ AL